extraordinärt.

 

Du tycker att det är naturligt att vinka och säga "hej" när du möter folk. Du trivs med att möta nya människor. Du är naturligt bra på att återgälda social artighet. Du är så naturligt ärlig och uppriktig att du tycker att alla borde vara sådana. Du passar naturligt in i de förväntade könsrollerna. Vänner av samma kön är viktigt för dig. Du har lätt för att bedöma människors ålder. Du umgås helst med personer ur din egen generation. Dina åsikter är typiska för dina jämnåriga. Du känner på dig när det förväntas att du ska be folk om ursäkt. Du kommer lätt ihåg verbala instruktioner.

Allt betyder olika saker för oss alla. Allt hotar grundläggande funktioner och värden. Ibland används begreppet "extraordinär händelse". Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga saker. Det beror på hur många av oss som drabbas och vilka funktioner som blir lidande. För att lindra konsekvenserna måste vi alla agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt, även om allt inte fungerar som vanligt. Misslyckas vi med att lindra effekterna kan vi alla förlora vårt förtroende.

Dina lekar brukade mer bestå av att t ex sortera, bygga, undersöka eller ta isär saker än sociala lekar med andra barn. Du har blivit mobbad, lurad, utnyttjad eller illa behandlad. Som tonåring var du oftast omedveten om sociala regler och gränser om de inte var klart uttalade. Du ogillar högläsning. Du har en monoton röst.

Du är otålig och lättfrustrerad. Du blir frustrerad om du inte får sitta på din favoritplats. Du blir frustrerad om en för dig viktig aktivitet blir avbruten. Det känns livsviktigt att få vara ifred när du ägnar dig åt dina specialintressen. Du tycker att dina egna aktiviteter är viktigare än andra människors aktiviteter. Du glömmer bort att du är i en social situation när något annat fångar ditt intresse. Det låser sig för dig när du får frågor i sociala situationer. Du upprepar vad andra har sagt.

Du ogillar när folk kommer på besök oanmälda. Du har svårt att känna igen ansikten. Du brukar vanka av och an. Du brukar gunga fram-&-tillbaka och i sidled. Du brukar gnugga händer, eller vrida händerna eller fingrarna om varandra. Du brukar fingra på saker. Du brukar bita dig i läppen, kinden eller tungan när du tänker, när du är orolig eller nervös. Du har dålig kontroll över kroppen och tendens att ramla, snubbla eller springa in i saker. Folk brukar kommentera ditt ovanliga uppförande och dina ovanliga vanor. Du gillar att gå på tå. Du ogillar när folk stampar med foten i golvet. Du förväntar dig att andra ska känna till dina tankar, upplevelser och åsikter utan att du behöver berätta. Det är svårt att veta hur du ska bete dig i olika situationer.

Här beskriver vi i bilder hur man hanterar svåra påfrestningar. Inget av exemplen bygger på verkliga händelser utan på de förberedelser som man gör för att klara av allt. Varje händelse är unik och så är också hanteringen. Varje svår situation eller allvarlig olycka innehåller många enskildheter som är svåra att förutsäga. Förmågan att hantera allt handlar alltså mycket om att förbereda sig på att hantera det oväntade. Vi är alla skyldiga att ha förmågan att hantera allt. En hörnsten i hanteringen är samverkan. Och det gäller samverkan mellan olika. Och inte minst samverkan mellan oss. Eftersom ingen ensam kan avvärja eller hantera allt. En annan hörnsten är vad som brukar kallas de tre grundprinciperna: ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Inom varje område har man ansvar för sin verksamhet.

Du har blivit anklagad för att stirra. Andra tycker ibland att du ler vid fel tillfällen. Du har en tendens att titta mycket på människor du gillar och lite eller inte alls på människor du inte gillar. Du ogillar när folk går bakom dig. Du blir störd eller upprörd när andra kommer antingen för sent eller för tidigt. Du brukar uttrycka känslor på sätt som förbryllar andra. Du brukar prata för dig själv. Du upprepar vad andra har sagt. Du har en tendens att tala för lågt. Folk tycker att du är reserverad eller distanserad. Du vet ofta inte vad du ska göra av dina armar. Andra har kommenterat att du har udda kroppshållning eller gångstil.

Du känner dig ofta ur fas med andra. Du föredrar djur framför människor. I samtal använder du små ljud som andra inte verkar använda. Du känner dig obekväm bland främmande människor. Du är fascinerad av långsamt flytande vatten. Du ogillar att bli tagen i eller kramad när du inte har bett om det. Andra har kommenterat att du har ovanliga ansiktsuttryck. Du stammar när du blir stressad. Du är överkänslig för smärta men tycker om vissa sorters smärta. Du är ibland rädd i ofarliga situationer.

Du trivs i romantiska situationer. Du har ovanliga sexuella preferenser. Du har tagit initiativ som inte visat sig önskade. Du har svårt att förstå varför vissa saker gör människor så upprörda. Du gillar att härma djurläten. Du har ofta massor av tankar som du har svårt att formulera i ord. Du tycker att normerna för hygien är för strikta. Du har haft svårare än andra att behålla vänner. Du undviker att prata ansikte-mot-ansikte med folk du inte känner mycket väl. Du blir ofta missförstådd av andra. Du har en avvikande uppfattning om vad som är attraktivt hos det motsatta könet.

Du brukar bli utmattad av att umgås med folk och behöva vila ut ifred efteråt. Du behöver perioder av begrundande. Du tycker att det är svårt att vara känslomässigt nära andra personer. Du känner behov av att rycka loss hudflisor från dig själv och andra. Du brukar få depressioner. Dina känslor varierar regelbundet mellan hopplöshet och extremt högt självförtroende.

Du har haft en långvarig önskan att hämnas. Du ligger ibland vaken om nätterna på grund av alltför många tankar. Du pinas av skavande sömmar och etiketter i kläderna, av kläder som sitter åt eller som är gjorda i 'fel' material. Du misstar ljud för röster. Du blir instinktivt rädd för ljudet från en motorcykel. Du har uthållighet i att samla in och kategorisera information king ett ämne du är intresserad av. Du har en speciell talang som du har jobbat på. Du har varit fascinerad av att tillverka fällor. Du läser instruktioner först när allt annat har misslyckats.

Förutom att vi alla har gemensamt ansvar för hanteringen av allt, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra nära säkerhet. Det innebär till exempel att vi bör vara medvetna om att det ibland inträffar oväntade händelser. Det är dessutom en insikt som minskar risken för att vi drabbas av panik när något oväntat händer. Det går naturligtvis inte att vara beredd på allt. Men det går att öva på förmågan att hantera det osannolika. Beredskapen för allt handlar om vår förmåga att före, under och efter allt förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser. Det handlar alltså om att vara förberedd på oväntade händelser som påverkar många människor och stora delar av allt. Allt ska hanteras lokalt och av de närmast berörda. På samma sätt fungerar det inom annat. Man börjar med att hantera allt i dess omedelbara närhet, samtidigt som det finns resurser beredda på annan nivå om händelserna blir alltför omfattande att hantera på lokal nivå. Att det inte finns en gemensam organisation som har ansvar för allt i hela landet gör att systemet kan verka svåröverskådligt. Men om man har själva händelsen, som utlöser allt, i fokus blir det lättare. Ungefär som när man kastar sten i en spegelblank sjö och ser ringarna på vattnet sprida sig.